Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP296K
Název koncepce: Operační program Spravedlivá transformace 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 11.01.2023 10:24
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 20.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 10.01.2022
Text oznámení: MZP296K_oznameni.zip (66179 kB) - 17.12.2021 10:58:54
Informace o oznámení: MZP296K_infOznam.pdf (210 kB) - 14.12.2021 17:37:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP296K_infZjistovaci.pdf (204 kB) - 21.01.2022 09:36:34
Závěr zjišťovacího řízení: MZP296K_zjistovaci.pdf (241 kB) - 21.01.2022 09:36:34
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Háková Alice Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP296K_vyhodnoceni.zip (24751 kB) - 27.05.2022 16:45:22
Návrh koncepce: MZP296K_navrh.zip (7502 kB) - 27.05.2022 16:45:22
Informace o návrhu koncepce: MZP296K_infNavrh.pdf (354 kB) - 27.05.2022 17:07:18
Termín pro zaslání vyjádření: 22.06.2022
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP296K_infStanovisko.pdf (355 kB) - 20.07.2022 12:06:55
Text stanoviska: MZP296K_zaverStan.zip (42240 kB) - 20.07.2022 12:06:55
Informace o zveřejnění prohlášení: MZP296K_infVyporadani.pdf (193 kB) - 11.01.2023 10:24:54
Schválená koncepce: MZP296K_schvalenaKoncepce.zip (9434 kB) - 11.01.2023 10:24:54
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: