Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PAK012K
Název koncepce: Splavnění Labe do Pardubic
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2023 15:05
Předkladatel: Ředitelství vodních cest ČR
IČO předkladatele: 67981801
Datum zveřejnění: 14.11.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 04.12.2023
Text oznámení: PAK012K_oznameni.pdf (14332 kB) - 13.11.2023 13:34:41
Informace o oznámení: PAK012K_infOznam.pdf (330 kB) - 13.11.2023 13:34:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK012K_infZjistovaci.pdf (410 kB) - 18.12.2023 15:05:24
Závěr zjišťovacího řízení: PAK012K_zjistovaci.zip (3073 kB) - 18.12.2023 15:05:00
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: