Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP254K
Název koncepce: Aktualizace PRVKÚ Frýdlantska
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 13.10.2021 08:14
Předkladatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
IČO předkladatele: 25496565
Datum zveřejnění: 12.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 01.11.2017
Text oznámení: MZP254K_oznameni.zip (27492 kB) - 05.10.2017 09:52:20
Informace o oznámení: MZP254K_infOznam.pdf (208 kB) - 05.10.2017 09:52:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP254K_infZjistovaci.pdf (204 kB) - 20.11.2017 15:38:15
Závěr zjišťovacího řízení: MZP254K_zjistovaci.pdf (258 kB) - 20.11.2017 15:38:15
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Háková Alice Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP254K_vyhodnoceni.zip (93258 kB) - 14.07.2021 09:19:05
Návrh koncepce: MZP254K_navrh.zip (56776 kB) - 14.07.2021 09:19:05
Informace o návrhu koncepce: MZP254K_infNavrh.pdf (102 kB) - 14.07.2021 09:19:05
Datum veřejného projednání: 24.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 30.08.2021
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP254K_infVP.pdf (694 kB) - 28.07.2021 15:27:13
Zápis z veřejného projednání: MZP254K_zapisVP.zip (3074 kB) - 01.09.2021 10:44:09
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP254K_infStanovisko.pdf (100 kB) - 13.10.2021 08:14:37
Text stanoviska: MZP254K_zaverStan.zip (151162 kB) - 13.10.2021 08:14:37
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: