Posuzování koncepcí
Kód koncepce: HKK009K
Název koncepce: Plán udržitelné mobility Hradec Králové (PLÁN MOBILITY HK)
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 06.12.2021 12:27
Předkladatel: Statutární město Hradec Králové
IČO předkladatele: 00268810
Datum zveřejnění: 15.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 04.11.2021
Text oznámení: HKK009K_oznameni.zip (3134 kB) - 06.12.2021 12:27:39
Informace o oznámení: HKK009K_infOznam.pdf (161 kB) - 15.10.2021 11:58:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK009K_infZjistovaci.pdf (213 kB) - 19.11.2021 10:53:34
Závěr zjišťovacího řízení: HKK009K_zjistovaci.pdf (213 kB) - 19.11.2021 10:53:48
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: