Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP265K
Název koncepce: Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 20.03.2020 09:03
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1
IČO předkladatele: 00020478
Datum zveřejnění: 10.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 02.03.2020
Text oznámení: MZP265K_oznameni.zip (30188 kB) - 29.01.2020 10:51:52
Informace o oznámení: MZP265K_infOznam.pdf (157 kB) - 29.01.2020 10:51:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP265K_infZjistovaci.pdf (107 kB) - 20.03.2020 09:03:15
Závěr zjišťovacího řízení: MZP265K_zjistovaci.pdf (119 kB) - 20.03.2020 09:03:15
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: