Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP265K
Název koncepce: Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 - 2027 pro Českou republiku
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 20.10.2022 08:03
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1
IČO předkladatele: 00020478
Datum zveřejnění: 10.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 02.03.2020
Text oznámení: MZP265K_oznameni.zip (30188 kB) - 29.01.2020 10:51:52
Informace o oznámení: MZP265K_infOznam.pdf (157 kB) - 29.01.2020 10:51:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP265K_infZjistovaci.pdf (107 kB) - 20.03.2020 09:03:15
Závěr zjišťovacího řízení: MZP265K_zjistovaci.pdf (119 kB) - 20.03.2020 09:03:15
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP265K_vyhodnoceni.zip (41546 kB) - 26.07.2022 14:39:27
Návrh koncepce: MZP265K_navrh.pdf (4624 kB) - 26.07.2022 14:39:27
Informace o návrhu koncepce: MZP265K_infNavrh.pdf (104 kB) - 26.07.2022 14:39:27
Datum veřejného projednání: 25.08.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 30.08.2022
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP265K_infVP.pdf (567 kB) - 11.08.2022 08:26:29
Zápis z veřejného projednání: MZP265K_zapisVP.zip (5694 kB) - 12.09.2022 11:33:27
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP265K_infStanovisko.pdf (182 kB) - 23.09.2022 11:14:49
Text stanoviska: MZP265K_zaverStan.7z (49351 kB) - 23.09.2022 11:14:49
Informace o zveřejnění prohlášení: MZP265K_infVyporadani.zip (992 kB) - 20.10.2022 08:03:15
Schválená koncepce: MZP265K_schvalenaKoncepce.pdf (6910 kB) - 20.10.2022 08:03:15
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: