Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP271K
Název koncepce: Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (2021 – 2027)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 01.11.2021 10:33
Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
IČO předkladatele: 47609109
Datum zveřejnění: 16.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 07.07.2020
Text oznámení: MZP271K_oznameni.zip (17945 kB) - 09.06.2020 17:28:03
Informace o oznámení: MZP271K_infOznam.pdf (177 kB) - 09.06.2020 17:28:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP271K_infZjistovaci.pdf (158 kB) - 21.07.2020 13:54:40
Závěr zjišťovacího řízení: MZP271K_zjistovaci.pdf (198 kB) - 21.07.2020 13:54:40
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP271K_vyhodnoceni.zip (7936 kB) - 06.08.2021 11:34:46
Návrh koncepce: MZP271K_navrh.zip (1707 kB) - 06.08.2021 11:34:46
Informace o návrhu koncepce: MZP271K_infNavrh.pdf (187 kB) - 06.08.2021 11:34:46
Termín pro zaslání vyjádření: 07.09.2021
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP271K_infStanovisko.pdf (185 kB) - 30.09.2021 15:59:13
Text stanoviska: MZP271K_zaverStan.zip (573 kB) - 30.09.2021 15:59:14
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP271K_schvalenaKoncepce.zip (1860 kB) - 01.11.2021 10:33:20
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: