Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM029K
Název koncepce: Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021–2025
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 17.08.2021 16:11
Předkladatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO předkladatele: 44992785
Datum zveřejnění: 13.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 02.08.2021
Text oznámení: JHM029K_oznameni.zip (386 kB) - 17.08.2021 16:11:13
Informace o oznámení: JHM029K_infOznam.zip (386 kB) - 17.08.2021 16:11:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM029K_infZjistovaci.pdf (243 kB) - 17.08.2021 12:50:00
Závěr zjišťovacího řízení: JHM029K_zjistovaci.pdf (243 kB) - 17.08.2021 12:50:00
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: