Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM030S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Klobouky u Brna
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.04.2021 09:44
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: MěÚ Hustopeče
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM030S_navrh_textNavrhu.pdf (325 kB) - 03.08.2020 11:50:27
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 15.04.2021
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM030S_infoStan.pdf (359 kB) - 19.04.2021 09:44:42
Text stanoviska: JHM030S_stanoviskoSEA.pdf (359 kB) - 19.04.2021 09:44:42
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: