Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM031K
Název koncepce: Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 18.10.2023 08:46
Předkladatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO předkladatele: 44992785
Datum zveřejnění: 19.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 08.11.2021
Text oznámení: JHM031K_oznameni.pdf (3146 kB) - 18.10.2021 17:07:43
Informace o oznámení: JHM031K_infOznam.pdf (180 kB) - 18.10.2021 17:07:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM031K_infZjistovaci.pdf (290 kB) - 23.11.2021 10:19:48
Závěr zjišťovacího řízení: JHM031K_zjistovaci.pdf (290 kB) - 23.11.2021 10:19:48
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: JHM031K_vyhodnoceni.zip (11200 kB) - 23.03.2022 10:27:23
Návrh koncepce: JHM031K_navrh.zip (18546 kB) - 23.03.2022 10:27:23
Informace o návrhu koncepce: JHM031K_infNavrh.pdf (179 kB) - 23.03.2022 10:32:51
Termín pro zaslání vyjádření: 13.04.2022
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHM031K_infStanovisko.pdf (166 kB) - 26.04.2022 15:34:35
Text stanoviska: JHM031K_zaverStan.zip (12877 kB) - 18.10.2023 08:46:43
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: