Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM1092P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Rousínov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.06.2015 07:39
Předkladatel: Městský úřad Rousínov, odbor výstavby a životního prostředí
IČO předkladatele: 292281
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM1092P_navrhZadani.pdf (125 kB) - 12.11.2012 09:04:32
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM1092P_stanoviskoNavrhZadani.doc (103 kB) - 12.12.2012 10:00:36
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM1092P_stanoviskoNavrh1.doc (150 kB) - 17.06.2015 07:39:51
Důvody ukončení posuzování: