Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM125F
Název koncepce: Návrh zadání územního Oslavany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2016 10:34
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 05.02.2014
Předkladatel: MěÚ Ivančice
IČO předkladatele: 00281859
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM125F_zadani.pdf (179 kB) - 11.02.2014 15:32:21
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 24.02.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM125F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (330 kB) - 26.02.2014 11:50:43
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM125F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (330 kB) - 26.02.2014 11:50:43
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 19.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 19.10.2015
Posuzovatel: Kovář Stanislav Ing., arch., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM125F_vyhodnoceni.pdf (1979 kB) - 23.02.2016 10:00:57
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 19.02.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM125F_infoStan.doc (148 kB) - 23.02.2016 09:49:11
Text stanoviska: JHM125F_stanoviskoSEA.doc (148 kB) - 23.02.2016 09:49:11
Datum veřejného projednání: 03.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 10.08.2016
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: