Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM429P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Modřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2012 15:36
Předkladatel: MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, odd. územního plánování a památkové péče
IČO předkladatele: 00282651
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM429P_navrhZadani.pdf (251 kB) - 05.03.2009 09:26:58
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM429P_stanoviskoNavrhZadani.doc (83 kB) - 02.06.2009 11:42:32
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smutný Martin Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: JHM429P_stanoviskoKoncept.doc (103 kB) - 09.07.2012 15:36:44
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: