Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM461F
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Božice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 11.12.2017 16:41
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 06.12.2016
Předkladatel: MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje
IČO předkladatele: 00293881
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM461F_zadani.pdf (109 kB) - 09.12.2016 14:34:40
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 03.01.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM461F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (86 kB) - 27.01.2017 14:27:34
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM461F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (86 kB) - 27.01.2017 14:27:34
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): JHM461F_navrh.pdf (2223 kB) - 11.12.2017 16:41:23
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM461F_vyhodnoceni.pdf (2304 kB) - 11.12.2017 16:41:34
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 08.12.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM461F_infoStan.pdf (267 kB) - 11.12.2017 16:40:22
Text stanoviska: JHM461F_stanoviskoSEA.pdf (267 kB) - 11.12.2017 16:40:22
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: