Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM478P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Šošůvka
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2012 10:19
Předkladatel: MěÚ Blansko, odbor Stavební úřad
IČO předkladatele: 00279943
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM478P_navrhZadani.pdf (331 kB) - 06.05.2009 12:18:58
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM478P_stanoviskoNavrhZadani.doc (81 kB) - 17.06.2009 15:39:35
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Vondráček Ladislav Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: JHM478P_stanoviskoKoncept.doc (121 kB) - 05.11.2012 10:19:24
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: