Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM551F
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Hlohovec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 13.06.2022 14:34
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 05.09.2017
Předkladatel: MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy
IČO předkladatele: 00283061
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM551F_zadani.pdf (739 kB) - 11.09.2017 13:25:38
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 17.01.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM551F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.docx (2603 kB) - 14.08.2019 10:54:05
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM551F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (2603 kB) - 14.08.2019 10:54:05
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): JHM551F_navrh.pdf (641 kB) - 13.06.2022 14:34:14
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM551F_vyhodnoceni.pdf (19222 kB) - 13.06.2022 14:34:14
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 10.06.2022
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM551F_stanoviskoSEA.pdf (1181 kB) - 13.06.2022 14:34:39
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: