Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2019/710/1432; MZP/2024/710/888
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
42028/ENV/14
Platnost do: 16.07.2029
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Ekogroup Czech, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Dolany 52
Zaměstnavatel - mesto: Dolany u Olomouce
Zaměstnavatel - PSČ: 783 16
Zaměstnavatel - telefon: 605 567 905
Bydliště - ulice: Pohořany 59
Bydliště - město: Dolany u Olomouce
Bydliště - PSČ: 783 16
Bydliště - telefon: 605 567 905
Email: banas@ekogroup.cz
Poznámka: posuzování územních plánů, sportovní a rekreační areály, ochrana přírody a krajiny, vliv na chráněná území, Natura 2000, komerční a výrobní areály, těžba, doprava
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano