Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK227F
Název koncepce: Nový ÚP Staré Město
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2020 14:14
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 29.05.2017
Předkladatel: Městský úřad Bruntál
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK227F_zadani.pdf (166 kB) - 17.08.2017 10:45:58
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 21.06.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK227F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (754 kB) - 17.08.2017 10:46:27
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 13.09.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 05.11.2019
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK227F_vyhodnoceni.pdf (4343 kB) - 19.11.2019 11:32:41
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.07.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK227F_stanoviskoSEA.pdf (306 kB) - 04.12.2020 14:14:12
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: