Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK243F
Název koncepce: Návrh ÚP Malá Morávka
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2017 15:47
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání:
Předkladatel: Městský úřad Rýmařov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK243F_zadani.pdf (813 kB) - 15.09.2017 17:34:45
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 01.04.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK243F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (223 kB) - 15.09.2017 17:35:12
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 04.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.09.2017
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK243F_vyhodnoceni.pdf (6598 kB) - 15.09.2017 17:36:27
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 18.12.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK243F_stanoviskoSEA.pdf (600 kB) - 19.12.2017 15:47:46
Datum veřejného projednání: 24.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 31.10.2018
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 02.09.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 09.09.2019
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: