Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM292F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Omice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 15.11.2017 11:13
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 29.09.2015
Předkladatel: Obecní úřad Omice, který zastupuje Ing. Blanka Darmovzalová
IČO předkladatele: 0048823
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM292F_zadani.pdf (752 kB) - 05.10.2015 09:29:34
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 20.10.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM292F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (215 kB) - 30.10.2015 13:13:06
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM292F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (215 kB) - 30.10.2015 13:13:06
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM292F_vyhodnoceni.pdf (20482 kB) - 15.11.2017 11:13:10
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 13.03.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM292F_stanoviskoSEA.pdf (446 kB) - 14.03.2017 15:49:57
Datum veřejného projednání: 30.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 07.12.2017
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: 24.05.2018
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: