Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM018S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Jiřice u Miroslavi
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2021 09:24
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Moravský Krumlov
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM018S_navrh_textNavrhu.pdf (1622 kB) - 09.01.2020 15:53:29
Posuzovatel SEA: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM018S_vyhodnoceni.pdf (6065 kB) - 05.08.2021 09:23:33
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 03.08.2021
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM018S_stanoviskoSEA.pdf (277 kB) - 05.08.2021 09:24:13
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: