Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK183F
Název koncepce: Územní plán Rýmařov změna č. 2
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2019 08:30
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 21.09.2016
Předkladatel: Městský úřad Rýmařov
IČO předkladatele: 00296317
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 17.10.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: MSK183F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (731 kB) - 04.11.2016 11:57:06
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 10.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 30.08.2019
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK183F_vyhodnoceni.pdf (4987 kB) - 19.11.2019 09:38:16
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 12.09.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK183F_stanoviskoSEA.pdf (590 kB) - 19.11.2019 09:38:44
Datum veřejného projednání: 11.12.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 18.12.2019
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK183F_infoVP.pdf (165 kB) - 04.12.2019 08:30:16