Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK157F
Název koncepce: Návrh zadní územního plánu Velká Kraš
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 29.08.2017 09:20
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 16.11.2015
Předkladatel: Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání: Obecní úřad Velká Kraš, Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu, majetku a investic
Text návrhu zadání: OLK157F_zadani.pdf (607 kB) - 10.12.2015 13:17:57
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 10.12.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK157F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (49 kB) - 10.12.2015 13:18:34
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 25.08.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK157F_stanoviskoSEA.pdf (582 kB) - 29.08.2017 09:20:10
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: