Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK235F
Název koncepce: ÚP Hladké Životice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2019 11:23
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 26.05.2017
Předkladatel: Městský úřad Nový Jičín
IČO předkladatele: 00298212
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK235F_zadani.docx (127 kB) - 17.08.2017 13:20:50
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 20.06.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK235F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (760 kB) - 17.08.2017 13:21:29
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 19.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 06.02.2019
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK235F_vyhodnoceni.pdf (4614 kB) - 19.11.2019 11:22:30
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 08.04.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK235F_stanoviskoSEA.pdf (581 kB) - 19.11.2019 11:23:13
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: