Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM440F
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Telnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 05.02.2018 17:15
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 26.11.2016
Předkladatel: Obecní úřad Telnice
IČO předkladatele: 583979
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM440F_zadani.pdf (1291 kB) - 01.11.2016 09:00:37
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 24.11.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM440F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (302 kB) - 05.12.2016 14:22:47
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM440F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (302 kB) - 05.12.2016 14:22:47
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM440F_vyhodnoceni.pdf (4924 kB) - 05.02.2018 17:14:52
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 15.12.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM440F_stanoviskoSEA.pdf (422 kB) - 05.02.2018 17:15:48
Datum veřejného projednání: 31.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 07.02.2018
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: