Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK260F
Název koncepce: Územní plán Sviadnov změna č. 3
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2019 10:15
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 31.01.2018
Předkladatel: Magistrát města Frýdku-Místku
IČO předkladatele: 00296643
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK260F_zadani.docx (29 kB) - 02.03.2018 12:52:18
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 28.02.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK260F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (586 kB) - 02.03.2018 12:52:47
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 26.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 27.05.2019
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK260F_navrh.pdf (1152 kB) - 20.08.2019 10:14:15
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK260F_vyhodnoceni.pdf (2595 kB) - 20.08.2019 10:14:15
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 16.08.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK260F_stanoviskoSEA.pdf (581 kB) - 20.08.2019 10:15:07
Datum veřejného projednání: 02.12.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2020
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: