Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK142F
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Janov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2016 08:22
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 19.10.2015
Předkladatel: Městský úřad Krnov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK142F_zadani.pdf (162 kB) - 16.03.2016 16:08:25
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 18.11.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK142F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (684 kB) - 16.03.2016 16:09:23
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 15.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 04.10.2016
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK142F_vyhodnoceni.pdf (2913 kB) - 04.11.2016 10:41:41
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 31.10.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK142F_stanoviskoSEA.pdf (700 kB) - 04.11.2016 10:43:24
Datum veřejného projednání: 19.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 23.12.2016
Podstatná změna ÚP: Ne
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK142F_infoVP.pdf (152 kB) - 23.12.2016 08:22:11