Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK173F
Název koncepce: Zm. č. 1 ÚP Hošťálkovy
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2017 17:41
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 29.07.2016
Předkladatel: Městský úřad Krnov
IČO předkladatele: 00296139
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK173F_zadani.pdf (187 kB) - 04.11.2016 11:01:41
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 11.08.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK173F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (839 kB) - 04.11.2016 11:03:37
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 11.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 01.06.2017
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK173F_vyhodnoceni.pdf (3226 kB) - 15.09.2017 17:40:16
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 28.06.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK173F_stanoviskoSEA.pdf (748 kB) - 15.09.2017 17:40:55
Datum veřejného projednání: 11.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.09.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK173F_infoVP.pdf (482 kB) - 15.09.2017 17:41:41