Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM040S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Našiměřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2021 14:33
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravskýá Krumlov
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 04.11.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM040S_navrh_textNavrhu.docx (1993 kB) - 08.02.2021 10:25:47
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHM040S_navrh_textStanoviska.pdf (2683 kB) - 08.02.2021 10:52:30
Posuzovatel SEA: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text  návrhu (ÚP): JHM040S_navrh.pdf (949 kB) - 08.02.2021 10:27:10
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM040S_vyhodnoceni.pdf (17962 kB) - 08.02.2021 10:27:10
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 05.02.2021
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM040S_infoStan.pdf (137 kB) - 08.02.2021 14:33:11
Text stanoviska: JHM040S_stanoviskoSEA.pdf (238 kB) - 08.02.2021 14:28:23
Datum veřejného projednání: 10.05.2021
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: