Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK094S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Valašská Bystřice za období 2017 - 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 29.03.2023 08:15
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Rožnov pod Radhoštem
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 08.06.2021
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ZLK094S_navrh_textNavrhu.pdf (618 kB) - 12.05.2021 12:16:38
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ZLK094S_navrh_textStanoviska.pdf (1009 kB) - 08.06.2021 14:01:02
Posuzovatel SEA: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): ZLK094S_navrh.pdf (1303 kB) - 08.03.2023 08:34:33
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ZLK094S_vyhodnoceni.pdf (7777 kB) - 08.03.2023 08:33:26
Text Hodnocení Natura 2000: ZLK094S_Natura.pdf (7424 kB) - 08.03.2023 08:33:23
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 28.03.2023
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ZLK094S_infoStan.pdf (1097 kB) - 29.03.2023 08:15:09
Text stanoviska: ZLK094S_stanoviskoSEA.pdf (1097 kB) - 29.03.2023 08:15:09
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: