Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK065S
Název koncepce: ÚP Nová Pláň
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.04.2024 11:36
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Bruntál
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Posuzovatel SEA: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK065S_vyhodnoceni.zip (16267 kB) - 04.04.2024 11:35:59
Text stanoviska DOSS k návrhu ÚP: MSK065S_navrhStanoviskoDoss.pdf (396 kB) - 04.04.2024 11:35:59
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 12.02.2024
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK065S_stanoviskoSEA.pdf (603 kB) - 04.04.2024 11:36:52
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: