Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK037F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Kovářská
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 23.11.2017 14:05
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 02.09.2013
Předkladatel: Úřad městyse Kovářská
IČO předkladatele: 00261947
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ULK037F_zadani.pdf (146 kB) - 10.09.2013 08:29:28
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 06.09.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK037F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (42 kB) - 10.09.2013 08:29:45
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 30.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 15.07.2016
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): ULK037F_navrh.pdf (497 kB) - 23.11.2017 14:04:46
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK037F_vyhodnoceni.pdf (5731 kB) - 23.11.2017 14:04:46
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 21.11.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: ULK037F_stanoviskoSEA.pdf (167 kB) - 23.11.2017 14:05:22
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: