Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK228F
Název koncepce: Návrh Zprávy o upl. ÚP Bratřejov
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2020 16:29
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 14.03.2018
Předkladatel: Městský úřad Vizovice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: ZLK228F_zprava.pdf (1158 kB) - 10.04.2018 15:02:21
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 09.04.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: ZLK228F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (209 kB) - 10.04.2018 15:03:08
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ZLK228F_vyhodnoceni.pdf (5014 kB) - 07.01.2020 14:07:39
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 14.01.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ZLK228F_infoStan.pdf (348 kB) - 15.01.2020 16:29:35
Text stanoviska: ZLK228F_stanoviskoSEA.pdf (348 kB) - 15.01.2020 16:29:35
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: