Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM232F
Název koncepce: Zpráva o uplatňování Územního plánu Branišovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 10.08.2017 10:39
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 23.02.2015
Předkladatel: MěÚPohořelice, odbor územního plánovaní a stavebního řádu
IČO předkladatele: 00283509
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM232F_zadani.pdf (555 kB) - 02.03.2015 13:58:57
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 13.03.2015
Posuzuje se: Ne
Poznámka: V rámci řízení dle §50 odst.2 SZ byl nově uplatněn požadavek na zpracování SEA vyhodnocení.
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM232F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (71 kB) - 26.03.2015 11:30:44
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM232F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (71 kB) - 26.03.2015 11:30:44
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM232F_vyhodnoceni.pdf (2175 kB) - 05.06.2017 09:50:33
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 09.08.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM232F_infoStan.pdf (451 kB) - 10.08.2017 10:39:48
Text stanoviska: JHM232F_stanoviskoSEA.pdf (451 kB) - 10.08.2017 10:39:48
Datum veřejného projednání: 29.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 05.09.2019
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: