Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK098F
Název koncepce: Územní plán Melč
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2018 10:15
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.03.2015
Předkladatel: Městský úřad Vítkov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK098F_zadani.pdf (281 kB) - 20.04.2015 09:55:28
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 15.04.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK098F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (127 kB) - 20.04.2015 10:01:20
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 15.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.05.2017
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK098F_vyhodnoceni.pdf (4241 kB) - 17.08.2017 10:54:09
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.10.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK098F_stanoviskoSEA.pdf (570 kB) - 19.12.2017 16:25:13
Datum veřejného projednání: 26.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 03.04.2018
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK098F_infoVP.pdf (147 kB) - 01.10.2018 10:15:09