Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK067F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Grygov
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 15.12.2016 09:24
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 20.03.2014
Předkladatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČO předkladatele: 00299308
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: OLK067F_zadani.pdf (193 kB) - 23.04.2014 13:58:57
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 15.04.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK067F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (62 kB) - 23.04.2014 14:01:51
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 04.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 06.11.2015
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): OLK067F_navrh.pdf (3103 kB) - 06.11.2015 09:30:02
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: OLK067F_vyhodnoceni.pdf (10478 kB) - 06.11.2015 09:30:02
Text Hodnocení Natura 2000: OLK067F_Natura.pdf (2437 kB) - 06.11.2015 09:30:02
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 15.12.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK067F_stanoviskoSEA.pdf (485 kB) - 15.12.2016 09:24:08
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: