Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK355F
Název koncepce: Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Rapotín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 13.11.2018 08:47
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání:
Předkladatel: Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, ÚP a investic, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: OLK355F_zadani.pdf (1183 kB) - 26.10.2018 08:58:34
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 07.11.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK355F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (368 kB) - 26.10.2018 09:01:23
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: OLK355F_vyhodnoceni.pdf (6328 kB) - 26.10.2018 09:02:21
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 23.10.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK355F_stanoviskoSEA.pdf (548 kB) - 13.11.2018 08:47:16
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: