Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK233F
Název koncepce: Zm. č. 3 ÚP Havířov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2018 10:48
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.07.2017
Předkladatel: Magistrát města Havířova
IČO předkladatele: 00297488
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK233F_zadani.pdf (88 kB) - 17.08.2017 13:05:59
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 09.08.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK233F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (644 kB) - 17.08.2017 13:06:51
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 13.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 01.06.2018
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK233F_vyhodnoceni.pdf (2177 kB) - 01.10.2018 10:48:01
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 19.06.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK233F_stanoviskoSEA.pdf (574 kB) - 01.10.2018 10:46:45
Datum veřejného projednání: 01.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 08.08.2018
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK233F_infoVP.pdf (123 kB) - 01.10.2018 09:35:53