Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM279F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Pohořelice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 18.04.2019 10:43
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 24.08.2015
Předkladatel: MěÚ Pohořelice, odb. územního plánování a stavební úřad
IČO předkladatele: 00283509
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM279F_zadani.pdf (245 kB) - 31.08.2015 09:44:29
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 17.09.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM279F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (93 kB) - 25.09.2015 10:31:46
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM279F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (93 kB) - 25.09.2015 10:31:46
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM279F_vyhodnoceni.pdf (8277 kB) - 31.05.2017 14:17:36
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 18.04.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM279F_stanoviskoSEA.pdf (431 kB) - 18.04.2019 10:43:34
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: