Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM464F
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Zaječí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 16.11.2018 12:19
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 12.12.2016
Předkladatel: MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy
IČO předkladatele: 00283061
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM464F_zadani.pdf (1994 kB) - 15.12.2016 08:42:43
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 10.01.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM464F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (82 kB) - 27.01.2017 14:28:27
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM464F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (82 kB) - 27.01.2017 14:28:27
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 08.11.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM464F_stanoviskoSEA.pdf (492 kB) - 16.11.2018 12:19:46
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: