Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK172F
Název koncepce: ÚP Čaková
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2018 09:56
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 21.09.2016
Předkladatel: Městský úřad Krnov
IČO předkladatele: 00296139
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK172F_zadani.pdf (221 kB) - 04.11.2016 10:58:17
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 17.10.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK172F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (727 kB) - 04.11.2016 11:00:04
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 15.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 15.03.2018
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK172F_navrh.pdf (2365 kB) - 16.03.2018 08:03:35
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK172F_vyhodnoceni.pdf (2494 kB) - 16.03.2018 08:03:35
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 24.04.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK172F_stanoviskoSEA.pdf (594 kB) - 01.10.2018 09:56:09
Datum veřejného projednání: 08.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 15.08.2018
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: 24.01.2019
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK172F_infoVP.pdf (600 kB) - 01.10.2018 09:56:46