Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM408F
Název koncepce: Návrh změny č. 3 územního plánu obce Bavory
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2017 10:59
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 05.02.2015
Předkladatel: MěÚ Mikulov, odbor stavební a životního prostředí
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM408F_zadani.pdf (1045 kB) - 29.07.2016 13:04:49
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 23.02.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM408F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (84 kB) - 29.07.2016 13:05:48
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM408F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (23 kB) - 29.07.2016 13:05:48
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): JHM408F_navrh.pdf (763 kB) - 25.07.2017 14:13:43
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM408F_vyhodnoceni.pdf (2834 kB) - 25.07.2017 14:15:01
Text Hodnocení Natura 2000: JHM408F_Natura.pdf (1725 kB) - 25.07.2017 14:13:43
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 15.03.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM408F_stanoviskoSEA.pdf (297 kB) - 25.07.2017 14:16:17
Datum veřejného projednání: 08.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 15.06.2017
Podstatná změna ÚP: Ne
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Schválený ÚP: JHM408F_schvalUP.pdf (596 kB) - 22.12.2017 10:59:59