Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM298F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Nová Ves - okres Brno-venkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2017 10:51
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 14.10.2015
Předkladatel: MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje
IČO předkladatele: 00281859
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM298F_zadani.pdf (348 kB) - 19.10.2015 15:42:16
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 09.11.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka: v rámci řízení dle § 52 odst. 3 SZ byl KrÚ JMK OŽP uplatněn požadavek na předložení doplňku SEA vyhodnocení k částem řešení, které byly od spol.jednání změněny
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM298F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (82 kB) - 12.11.2015 15:10:36
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM298F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (82 kB) - 12.11.2015 15:10:36
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM298F_vyhodnoceni.pdf (4182 kB) - 11.10.2016 12:42:04
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 18.01.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM298F_infoStan.zip (633 kB) - 23.01.2017 10:51:08
Text stanoviska: JHM298F_stanoviskoSEA.zip (633 kB) - 23.01.2017 10:51:08
Datum veřejného projednání: 09.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 16.10.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: