Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK213F
Název koncepce: Návrh zm. č. 1 ÚP Světlá Hora
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2018 10:35
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 02.03.2017
Předkladatel: Městský úřad Bruntál
IČO předkladatele: 00295892
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK213F_zadani.pdf (2411 kB) - 23.03.2017 13:11:17
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 22.03.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK213F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (758 kB) - 23.03.2017 13:11:53
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK213F_vyhodnoceni.pdf (816 kB) - 01.10.2018 10:35:01
Text Hodnocení Natura 2000: MSK213F_Natura.pdf (13462 kB) - 01.10.2018 10:35:01
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 11.06.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK213F_stanoviskoSEA.pdf (589 kB) - 01.10.2018 10:35:39
Datum veřejného projednání: 18.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2018
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: