Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK414P
Název koncepce: Územní plán Dolní Moravice změna č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 29.02.2016 09:58
Předkladatel: MěÚ Rýmařov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK414P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (113 kB) - 16.11.2011 08:42:23
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK414P_stanoviskoNavrh1.rtf (865 kB) - 29.02.2016 09:58:45
Důvody ukončení posuzování: