Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM618F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Neslovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2021 14:27
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 10.05.2018
Předkladatel: MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje
IČO předkladatele: 00281859
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM618F_zadani.pdf (489 kB) - 18.05.2018 09:06:16
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 07.06.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM618F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (416 kB) - 11.06.2018 09:14:55
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM618F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (416 kB) - 11.06.2018 09:14:55
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM618F_vyhodnoceni.pdf (15164 kB) - 01.09.2021 14:27:53
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 09.12.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM618F_stanoviskoSEA.pdf (328 kB) - 09.12.2019 14:11:49
Datum veřejného projednání: 02.06.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 09.06.2021
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: