Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK071F
Název koncepce: Územní plán Moravice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2018 10:09
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 13.02.2014
Předkladatel: Městský úřad Vítkov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK071F_zadani.doc (306 kB) - 13.02.2014 09:18:04
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 08.04.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: MSK071F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (143 kB) - 17.04.2014 12:34:46
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 17.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 19.05.2017
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK071F_vyhodnoceni.pdf (3676 kB) - 17.08.2017 10:53:04
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 05.10.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK071F_stanoviskoSEA.pdf (571 kB) - 16.03.2018 09:15:53
Datum veřejného projednání: 04.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 11.04.2018
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK071F_infoVP.doc (113 kB) - 01.10.2018 10:09:03