Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK043F
Název koncepce: Územní plán Dolní Lomná
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2018 08:49
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 27.06.2013
Předkladatel: Městský úřad Jablunkov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 25.07.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK043F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.DOC (143 kB) - 29.01.2014 17:43:06
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 13.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 17.09.2017
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK043F_vyhodnoceni.pdf (11816 kB) - 15.09.2017 17:49:28
Text Hodnocení Natura 2000: MSK043F_Natura.pdf (8861 kB) - 15.09.2017 17:49:28
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 07.02.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK043F_stanoviskoSEA.pdf (598 kB) - 16.03.2018 08:49:48
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: