Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM167F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Sudoměřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 28.03.2018 10:41
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 14.07.2014
Předkladatel: MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města
IČO předkladatele: 00284891
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM167F_zadani.pdf (311 kB) - 21.07.2014 10:26:59
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 11.08.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM167F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (94 kB) - 13.08.2014 14:47:05
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 24.03.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM167F_stanoviskoSEA.pdf (854 kB) - 28.03.2018 10:41:55
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: