Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK202F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Černá Voda
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 21.08.2018 08:49
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 03.05.2016
Předkladatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, 790 01 Jeseník
IČO předkladatele: 00302724
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: OLK202F_zadani.zip (1167 kB) - 02.06.2016 14:49:45
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 01.06.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK202F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (48 kB) - 02.06.2016 14:50:42
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.08.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK202F_stanoviskoSEA.pdf (570 kB) - 21.08.2018 08:49:14
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: