Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK041F
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Žulová
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 27.08.2015 12:19
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 19.06.2013
Předkladatel: Městský úřad Jeseník
IČO předkladatele: 00302724
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 19.07.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK041F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (58 kB) - 24.01.2014 14:19:58
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 25.06.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK041F_stanoviskoSEA.docx (45 kB) - 27.08.2015 12:19:27
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: